Publication
Title
Kritische studie: een andere Collingwoor? Kanttekeningen bij de herziene uitgaven van "The new Leviathan" en "The idea of history"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tijdschrift voor filosofie
Publication
Leuven : 1994
Volume/pages
(1994), p. 107-117
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference