Publication
Title
ÖNB 2372: inhoud en functie van een Middelnederlands alchemistisch handschrift
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Scientiarum historia: tijdschrift voor de geschiedenis van de wetenschappen en de geneeskunde. - Antwerpen, 1959 - 2006
Publication
Antwerpen : 1993
ISSN
1377-2139
Volume/pages
19 :1 (1993) , p. 3-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference