Publication
Title
Een wankele basis voor de natie: verkiezingen en nationalisme in België, 1890-1920
Author
Language
Multilingual
Source (book)
Natie en democratie, 1890-1921: acta van het interuniversitair colloquium, Brussel, 8-9 juni 2006 = Nation et démocratie, 1890-1921: actes du colloque interuniversitaire, Bruxelles, 8-9 juin 2006 / Witte, Els [edit.]
Publication
Brussel : Koninklijke Vlaamse Academie voor Kunsten en Wetenschappen , 2008
ISBN
978 90 6569 031 9
Volume/pages
p. 21-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference