Publication
Title
Een gezond oorlogskind: parlementaire discussies over de afsluiting en de drooglegging van de Zuiderzee, 1918
Author
Language
Dutch
Source (book)
Getemd maar rusteloos: de Zuiderzee verbeeld, een multidisciplinair onderzoek / Sintobin, Tom [edit.]
Publication
Hilversum : Verloren , 2008
ISBN
978 90 8704 039 0
Volume/pages
p. 73-89
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference