Publication
Title
Taalgebruik in de klas: zijn daar nog vragen over?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het Nederlands in de niet-taalvakken: lezingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren, 1992 / Appel, René [edit.]
Publication
's-Gravenhage : Stichting Bibliographia Neerlandica, 1994
Volume/pages
p. 27-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference