Title
De zwaarte van de straf volgens het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
(2008) , p. 225-244
ISSN
1782-3447
vabb
c:vabb:150254
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle