Title
Instandhouding van stedenbouwkundige overtredingen en de herstelmaatregelen na de inwerkingtreding van artikel 146, derde lid, decreet Ruimtelijke ordening
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2006/2007) , p. 998-1000
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Cassatie 13 december 2006
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle