Publication
Title
Instandhouding van stedenbouwkundige overtredingen en de herstelmaatregelen na de inwerkingtreding van artikel 146, derde lid, decreet Ruimtelijke ordening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2006/2007) , p. 998-1000
Note
Noot onder Cassatie 13 december 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference