Publication
Title
De natuurlijke verbintenis: enkele (discussie) punten toegelicht
Author
Abstract
Sommige schikkingen tussen voormalige samenwonenden, getroffen ter vergoeding van niet-geremunereerde prestaties, gebeuren niet uit «animus donandi», maar in uitvoering van een natuurlijke verbintenis en zijn dus geen schenking. Het gaat om gewetensplichten waarvan de nakoming principieel in rechte niet afdwingbaar is, maar die door vrijwillige belofte van nakoming worden omgevormd tot een juridische verbintenis. Een samenwonende, die gedurende jaren tijdens de duur van de relatie in het onderhoud van zijn economisch zwakkere partner voorzag, heeft een natuurlijke verbintenis om over de grenzen van het samenleven deze zwakkere partner ook voor de toekomst een zekere bijstand te verschaffen.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2007-2008) , p. 1818-1822 : 71
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 30.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference