Title
De natuurlijke verbintenis: enkele (discussie) punten toegelicht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2007-2008) , p. 1818-1822
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:150293
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Sommige schikkingen tussen voormalige samenwonenden, getroffen ter vergoeding van niet-geremunereerde prestaties, gebeuren niet uit «animus donandi», maar in uitvoering van een natuurlijke verbintenis en zijn dus geen schenking. Het gaat om gewetensplichten waarvan de nakoming principieel in rechte niet afdwingbaar is, maar die door vrijwillige belofte van nakoming worden omgevormd tot een juridische verbintenis. Een samenwonende, die gedurende jaren tijdens de duur van de relatie in het onderhoud van zijn economisch zwakkere partner voorzag, heeft een natuurlijke verbintenis om over de grenzen van het samenleven deze zwakkere partner ook voor de toekomst een zekere bijstand te verschaffen.
Handle