Publication
Title
De beëindiging van de handelsagentuur wegens voortdurende ernstige tekortkoming
Author
Abstract
Handelstussenpersonen - Agentuur - Beëindiging - Zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn - Feit dat daartoe aanleiding geeft - Tijdstip waarop dit feit aan de principaal bekend is - Voortdurende ernstige tekortkomingen
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72 (2008-2009) , p. 277-279
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 31.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference