Title
De beëindiging van de handelsagentuur wegens voortdurende ernstige tekortkoming
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
72(2008-2009) , p. 277-279
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Handelstussenpersonen - Agentuur - Beëindiging - Zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn - Feit dat daartoe aanleiding geeft - Tijdstip waarop dit feit aan de principaal bekend is - Voortdurende ernstige tekortkomingen
Handle