Publication
Title
Schuldvergelijking bij cessie en posterieure samenloop
Author
Abstract
Na de kennisgeving of erkenning van cessie kan de schuldvergelijking met de gecedeerde vordering op grond van artikel 1295 B.W. niet meer plaatsvinden. Volgens een bekritiseerbaar cassatiearrest van 26 juni 2003 geldt dit verbod ook indien het samenhangende vorderingen betreft. Krachtens artikel 1298 B.W. bestaat er ook een verbod op schuldvergelijking na het ontstaan van samenloop. In tegenstelling tot bij cessie, wordt op het verbod van schuldvergelijking na samenloop wel een uitzondering aanvaard voor samenhangende vorderingen. De onderscheiden behandeling van de schuldvergelijking tussen samenhangende vorderingen naargelang het cessie of samenloop betreft, geeft aanleiding tot bijzondere moeilijkheden indien de cessie gevolgd wordt door een geval van samenloop. Deze bijdrage gaat in op deze problematiek. Naast het conflict tussen cessie en posterieure samenloop, dat traditioneel wordt opgelost aan de hand van artikel 1690 § 1, derde lid B.W., speelt ook de vraag naar het bestaan van een vordering bij deze analyse een rol.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent, 1983, currens
Publication
Gent : 2008
ISSN
0772-8050 [print]
2566-1590 [online]
Volume/pages
8 (2008) , p. 679-687
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 05.11.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference