Title
Schuldvergelijking bij cessie en posterieure samenloop
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Volume/pages
8(2008) , p. 679-687
ISSN
0772-8050
vabb
c:vabb:150312
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Na de kennisgeving of erkenning van cessie kan de schuldvergelijking met de gecedeerde vordering op grond van artikel 1295 B.W. niet meer plaatsvinden. Volgens een bekritiseerbaar cassatiearrest van 26 juni 2003 geldt dit verbod ook indien het samenhangende vorderingen betreft. Krachtens artikel 1298 B.W. bestaat er ook een verbod op schuldvergelijking na het ontstaan van samenloop. In tegenstelling tot bij cessie, wordt op het verbod van schuldvergelijking na samenloop wel een uitzondering aanvaard voor samenhangende vorderingen. De onderscheiden behandeling van de schuldvergelijking tussen samenhangende vorderingen naargelang het cessie of samenloop betreft, geeft aanleiding tot bijzondere moeilijkheden indien de cessie gevolgd wordt door een geval van samenloop. Deze bijdrage gaat in op deze problematiek. Naast het conflict tussen cessie en posterieure samenloop, dat traditioneel wordt opgelost aan de hand van artikel 1690 § 1, derde lid B.W., speelt ook de vraag naar het bestaan van een vordering bij deze analyse een rol.
Handle