Publication
Title
Wilhelm Schmid: Geluk: en waarom het niet het belangrijkste in het leven is
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Streven : cultureel maatschappelijk maandblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
0039-2324
Volume/pages
75(2008), p. 948-949
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.11.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference