Publication
Title
Behoorlijk bestuur, ook in de sociale huur: klachten over sociale huur bij de Vlaamse Ombudsdienst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift huur. - Gent, 1999, currens
Publication
Gent : 2005
ISSN
1379-5538
Volume/pages
(2005), p. 116-124
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.11.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference