Publication
Title
Aart Vos, Burgers, broeders en bazen: het maatschappelijke middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw, Verloren, Hilversum, 2007
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bossche bladen : cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch. - 's-Hertogenbosch
Publication
's-Hertogenbosch : Gemeente 's-Hertogenbosch. Stadsarchief, 2008
ISSN
1389-9074
Volume/pages
10:3(2008), p. 109-112
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.11.2008
Last edited 19.07.2013
To cite this reference