Publication
Title
Publiek krediet, privaat kapitaal: Bossche stadsfinanciën en stedelijke rentemarkten op de drempel van de nieuwe tijden (vroege zestiende eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Noordbrabants historisch jaarboek / Noordbrabants Historisch Genootschap. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening; Stichting Zuidelijk Historisch Contact [Breda] - 's-Hertogenbosch, 1984, currens
Related dataset(s)
Publication
's-Hertogenbosch : 2007
ISSN
0923-5817
Volume/pages
24 (2007) , p. 58-101
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 12.11.2008
Last edited 15.03.2024
To cite this reference