Publication
Title
Wat zijn de 'Geestelijke oefeningen' van Ignatius van Loyola?
Author
Language
Dutch
Source (book)
God in heel de schepping: jonge jezuïeten over de inspiratie van Ignatius van Loyola / Faesen, R. [edit.]; e.a.
Publication
Kapellen : DNB/Pelckmans, 1990
ISBN
90-289-1542-7
Volume/pages
p. 33-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.11.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference