Publication
Title
Wat zijn de 'Geestelijke oefeningen' van Ignatius van Loyola?
Author
Language
Dutch
Source (book)
God in heel de schepping: jonge jezuïeten over de inspiratie van Ignatius van Loyola / Faesen, R. [edit.]; e.a.
Publication
Kapellen : DNB/Pelckmans , 1990
ISBN
90-289-1542-7
Volume/pages
p. 33-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.11.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference