Publication
Title
Pharmaceconomics of immunisation
Author
Language
English
Source (journal)
Pharmacoeconomics. - Auckland, 1998 - 2015
Publication
Auckland : 1993
ISSN
1170-7690
Volume/pages
(1993) , p. 286-308
Note
Ook verschenen in: Overdrukken - UFSIA. Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek; 170
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference