Publication
Title
"Europese" gronddrechten: de plaats van fundamentele rechten en vrijheden in de vernieuwde Europese Unie
Author
Abstract
De Europese Unie heeft met de ondertekening van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap1 op 13 december 2007 eindelijk een doorstart genomen. Fundamentele rechten en vrijheden hadden al een plaats verworven in het huidige Europese kader, en hun belang lijkt binnen de nieuwe structuren nadrukkelijk te worden onderstreept. Deze bijdrage geeft een overzicht van het statuut en de rol van mensenrechten binnen de Unie en de ontwikkelingen ter zake.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
1782-3463
Volume/pages
37 (2007-08) , p. 1522-1540
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 14.11.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference