Title
"**A tale that does not want to end: TotalFinaElf** en de Belgische rechtsregelingen inzake ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (noot onder Arbitragehof 21 juni 2006
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
6(2006) , p. 387-393
ISSN
1782-3447
vabb
c:vabb:150429
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle