Publication
Title
Gerard Visser: Gelatenheid: gemoed en hart bij Meister Eckhart: beschouwd in het licht van Aristoteles' leer van het affectieve
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor theologie. - Brugge, 1961 - 2020
Publication
Brugge : 2008
ISSN
0168-9959
Volume/pages
48 (2008) , p. 212-213
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.11.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference