Title
Gerard Visser: Gelatenheid: gemoed en hart bij Meister Eckhart: beschouwd in het licht van Aristoteles' leer van het affectieve
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
review
Publication
[*]
Subject
Philosophy
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle