Publication
Title
Gerard Visser: Gelatenheid: gemoed en hart bij Meister Eckhart: beschouwd in het licht van Aristoteles' leer van het affectieve
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Streven : cultureel maatschappelijk maandblad. - Antwerpen, 1933, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
0039-2324
Volume/pages
75:7(2008), p. 663-664
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.11.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference