Publication
Title
Oorlog in drievoud: Maarten van Rossem: Drie oorlogen: een kleine geschiedenis van de 20e eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Internationale spectator / Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken ['s-Gravenhage] - 's-Gravenhage, 1947 - 2014
Publication
's-Gravenhage : 2008
ISSN
0020-9317
Volume/pages
11(2008), p. 627
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.11.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference