Publication
Title
Brugge: de beurs: centrum van de financiële handel in Noord-Europa
Author
Language
Dutch
Source (book)
Plaatsen van herinnering: Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm / Blockmans, Wim [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Amsterdam : Bakker , 2007
ISBN
978-90-351-2989-4
Volume/pages
p. 266-277
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.11.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference