Publication
Title
De invloed van de uitspraak van de strafrechter op de beoordeling van de strafmaat in tuchtzaken (noot onder R.v.St., 166.235, E. De M., 21 december 2006)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2008/2009) , p. 543-545
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.11.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference