Publication
Title
De Wet Finaciële Zekerheden
Author
Abstract
De wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden brengt fundamentele wijzigingen teweeg in het zekerheden- en insolventierecht. Enkele traditionele beginselen betreffende de tegenwerpelijkheid en tenuitvoerlegging van zakelijke zekerheden op financiële activa (financiële instrumenten en bankrekeningen) worden grondig door elkaar geschud, en een tegenwerpelijke eigendomsoverdracht tot zekerheid wordt ingevoerd. Andere ingrijpende innovaties betreffen de invloed van het insolventierecht op de conventionele schuldvergelijking, en de weerslag van de verdachte periode bij faillissement. Daarenboven wordt een bijzondere regel van internationaal privaatrecht ingevoerd. In combinatie met het erg ruime toepassingsgebied van deze wet leiden deze inhoudelijke vernieuwingen ertoe dat deze wet is uitgegroeid tot een algemene insolventiewet, met een relevantie die de financiële sector ver overstijgt.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
39 (2004-2005) , p. 1521-1550
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 01.12.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference