Title
De Wet Finaciële Zekerheden
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004-2005) :39 , p. 1521-1550
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:150572
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden brengt fundamentele wijzigingen teweeg in het zekerheden- en insolventierecht. Enkele traditionele beginselen betreffende de tegenwerpelijkheid en tenuitvoerlegging van zakelijke zekerheden op financiële activa (financiële instrumenten en bankrekeningen) worden grondig door elkaar geschud, en een tegenwerpelijke eigendomsoverdracht tot zekerheid wordt ingevoerd. Andere ingrijpende innovaties betreffen de invloed van het insolventierecht op de conventionele schuldvergelijking, en de weerslag van de verdachte periode bij faillissement. Daarenboven wordt een bijzondere regel van internationaal privaatrecht ingevoerd. In combinatie met het erg ruime toepassingsgebied van deze wet leiden deze inhoudelijke vernieuwingen ertoe dat deze wet is uitgegroeid tot een algemene insolventiewet, met een relevantie die de financiële sector ver overstijgt.
Handle