Publication
Title
Het verbod van erfstellingen over de hand voorbijgestreefd? Naar een moderne invulling van de beschikkingsbevoegdheid in het vermogensrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over erven : liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene. - Mechelen, 2006
Publication
Mechelen : Kluwer , 2006
ISBN
90-465-1125-1
Volume/pages
p. 387-409
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.12.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference