Title
De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht: een aanzet tot het debat over het verjaringsrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2006-2007) :39 , p. 1582-1597
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:150596
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De regels inzake de verkrijgende verjaring van onroerende goederen zijn onveranderd sinds het begin van de negentiende eeuw. Het arrest Pye t/Verenigd Koninkrijk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dit «slapende» domein van het recht evenwel wakker geschud, door de Engelse regels strijdig te verklaren met art. 1 van het Eerste Toegevoegd Protocol bij het E.V.R.M. In deze bijdrage wordt dit arrest als aanknopingspunt genomen om een overzicht te geven van de wijze waarop die regels worden toegepast, om vervolgens kritische bedenkingen te formuleren over de actualiteit van het thans bestaande systeem.
Handle