Publication
Title
De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht: een aanzet tot het debat over het verjaringsrecht
Author
Abstract
De regels inzake de verkrijgende verjaring van onroerende goederen zijn onveranderd sinds het begin van de negentiende eeuw. Het arrest Pye t/Verenigd Koninkrijk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dit «slapende» domein van het recht evenwel wakker geschud, door de Engelse regels strijdig te verklaren met art. 1 van het Eerste Toegevoegd Protocol bij het E.V.R.M. In deze bijdrage wordt dit arrest als aanknopingspunt genomen om een overzicht te geven van de wijze waarop die regels worden toegepast, om vervolgens kritische bedenkingen te formuleren over de actualiteit van het thans bestaande systeem.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
39 (2006-2007) , p. 1582-1597
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 01.12.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference