Publication
Title
De wetsvoorstellen inzake de verhaalbaarheid van erelonen van de advocaat: oproep om de Wet Betalingsachterstand niet uit het oog te verliezenHonorarium van advocaat: contractuele aansprakelijkheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
27 (2006-2007) , p. 1137-1139
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.12.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference