Title
De wetsvoorstellen inzake de verhaalbaarheid van erelonen van de advocaat: oproep om de Wet Betalingsachterstand niet uit het oog te verliezenHonorarium van advocaat: contractuele aansprakelijkheidDe wetsvoorstellen inzake de verhaalbaarheid van erelonen van de advocaat: oproep om de Wet Betalingsachterstand niet uit het oog te verliezenHonorarium van advocaat: contractuele aansprakelijkheid
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Business and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2006-2007):27, p. 1137-1139
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle