Publication
Title
Boekhistorische studies over het religieuze boek in de Nederlanden: Willem Heijting: Profijtelijke boekskens: boekcultuur, geloof en gewin: historische studies
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
0038-7479
Volume/pages
50:1(2008), p. 123-125
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.12.2008
Last edited 28.02.2018
To cite this reference