Publication
Title
Van het Caesariaanse **oppidum Bratuspantium** tot **Brabant**: lotgevallen van een toponiem
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Publication
Leuven : 1993
ISSN
0167-5257
Volume/pages
25:1-4(1993), p. 74-116
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference