Title
Het project "Atlas van het Oudnederlands": de ontwikkeling van een gegevensbank op basis van het **Toponymisch woordenboek** van M. Gysseling
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten
Volume/pages
7(1993) :1-2 , p. 11-
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle