Publication
Title
Het project "Atlas van het Oudnederlands": de ontwikkeling van een gegevensbank op basis van het **Toponymisch woordenboek** van M. Gysseling
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten
Publication
1993
Volume/pages
7 :1-2 (1993) , p. 11
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference