Title
Het project "Atlas van het Oudnederlands": de ontwikkeling van een gegevensbank op basis van het **Toponymisch woordenboek** van M. GysselingHet project "Atlas van het Oudnederlands": de ontwikkeling van een gegevensbank op basis van het **Toponymisch woordenboek** van M. Gysseling
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Research group
Dept. Taal- en letterkunde
International Business Communication
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten
Volume/pages
7(1993):1-2, p. 11-
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle