Publication
Title
Vrijetijdsberoving in het vreemdelingenrecht: het arrest van het Hof van Cassatie van 9 juli 1993
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Recente arresten van het Hof van Cassatie / België. Hof van Cassatie. - Gent, 1992 - 2001
Publication
Gent : 1993
Volume/pages
(1993), p. 203-206
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference