Title
Evaluatie van het functioneren van de lokale overlegplatforms als beleidsinstrument voor gelijke onderwijskansen
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Volume/pages
(2008) :5/6 , p. 472-490
ISSN
0778-0443
vabb
c:vabb:150669
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Tussen oktober 2006 en juni 2007 werd de werking van de Lokale Overlegplatforms (LOP) wetenschappelijk geëvalueerd. Dit gebeurde aan de hand van een bevraging van de volledige LOP-populatie en een diepgaande procesanalyse bij vier van de zeventig Vlaamse LOP's. Vier onderzoeksvragen stonden centraal en peilden naar verschillen in proces-, input-, output- en contextfactoren. Zijn de LOP's zoals nu decretaal bepaald een adequaat beleidsinstrument voor het realiseren van de beoogde doelstellingen in het GOK-decreet? Het onderzoek toont aan dat samenwerking en dialoog tussen verschillende partners op gang komen en dat het belangrijk is dat iedereen op een actieve en ondersteunde manier betrokken kan zijn. De betrokken actoren in de Vlaamse LOP's hebben de vrijheid om doelstellingen en acties te formuleren naar gelang hun specifieke context. Er is weinig aandacht voor formele en informele evaluatie. Doelen worden vaak op lange termijn geformuleerd, met de geest van het GOK-decreet in het achterhoofd.
Handle