Publication
Title
Evaluatie van het functioneren van de lokale overlegplatforms als beleidsinstrument voor gelijke onderwijskansen
Author
Abstract
Tussen oktober 2006 en juni 2007 werd de werking van de Lokale Overlegplatforms (LOP) wetenschappelijk geƫvalueerd. Dit gebeurde aan de hand van een bevraging van de volledige LOP-populatie en een diepgaande procesanalyse bij vier van de zeventig Vlaamse LOP's. Vier onderzoeksvragen stonden centraal en peilden naar verschillen in proces-, input-, output- en contextfactoren. Zijn de LOP's zoals nu decretaal bepaald een adequaat beleidsinstrument voor het realiseren van de beoogde doelstellingen in het GOK-decreet? Het onderzoek toont aan dat samenwerking en dialoog tussen verschillende partners op gang komen en dat het belangrijk is dat iedereen op een actieve en ondersteunde manier betrokken kan zijn. De betrokken actoren in de Vlaamse LOP's hebben de vrijheid om doelstellingen en acties te formuleren naar gelang hun specifieke context. Er is weinig aandacht voor formele en informele evaluatie. Doelen worden vaak op lange termijn geformuleerd, met de geest van het GOK-decreet in het achterhoofd.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2008
ISSN
0778-0443
Volume/pages
5/6 (2008) , p. 472-490
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.12.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference