Publication
Title
De Europese Antibioticadag van 18 november 2008
Author
Abstract
In 1998 werd in Kopenhagen, vanuit een toenemende bezorgdheid rond de groeiende antimicrobiële resistentie, een eerste EU-conferentie georganiseerd met de veelzeggende titel: "The antimicrobial threat". België werd geïdentificeerd als één van de zorgwekkende Europese landen; een hoog antibioticaverbruik en daarmee geassocieerd een hoog niveau van bacteriële resistentie. Om hier iets aan te veranderen werd in 1999 het Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee of het BAPCOC opgericht dat o.a. de publiekscampagnes met de televiespots, de antibioticagids en de richtlijnen voor een rationeel gebruik van antibiotica in de eerste lijn ontwikkelde. Ook in de Folia wordt regelmatig aandacht besteed aan het belang van rationeel antibioticumgebruik. Zo verschijnt bijvoorbeeld elk jaar in het oktobernummer een artikel over antibiotica bij luchtweginfecties. De laatste tien jaar zijn in België duidelijke vorderingen gemaakt: het aantal antibiotica- voorschriften in de ambulante praktijk daalde met meer dan één derde, er trad een duidelijke verschuiving op van het aandeel amoxicilline-clavulaanzuur en chinolones naar amoxicilline, en de penicilline-resistentie van de Streptococcus pneumoniae daalde van 18% tot 10%. Ook in Frankrijk boekte men goede resultaten. Deze succesverhalen hebben het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ertoe aangezet om 18 november 2008 voor het eerst een Europese "Antibioticadag" te organiseren: alle Europese landen met een hoog ambulant antibioticaverbruik en hoge resistentiecijfers werden uitgenodigd om deel te nemen (meer informatie via http://antibiotic.ecdc.europa.eu/). In België werd van dit Europese initiatief gebruik gemaakt om de nieuwe nationale campagne te lanceren ( www.gebruikantibioticacorrect.be). Hopelijk is dit initiatief een aanzet om nog bewuster om te springen met deze "kostbare" medicatie.
Language
Dutch
Source (journal)
Folia pharmacotherapeutica
Publication
2008
Volume/pages
35 (2008) , p. 96
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.12.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference