Publication
Title
Renaud Adam & Marcus de Schepper (ed.): Bibliotheca Lipsiana Bruxellensis: boeken van Justus Lipsius bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België: catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Constanten in roerige tijden gehouden in het Erasmushuis van 1 december 2006 tot 4 februari 2007
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
0777-5067
Volume/pages
85(2007), p. 213-214
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.12.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference