Publication
Title
Het gewijzigde fraudebestrijdingsregime van de W.A.M.-wet na de Programmawet van 8 juni 2008
Author
Abstract
Verzekeringsfraude is een fenomeen dat uit zijn aard moeilijk te beschrijven is, maar waarvan vaststaat dat het een zware economische last werpt op het mondiale verzekeringsgebeuren. Ook het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ontsnapt niet aan deze maatschappelijke realiteit. In deze bijdrage wordt geanalyseerd hoe de Belgische overheid, tegen de achtergrond van de Vijfde Motorrichtlijn, de strijd aanbindt met potentiële fraudeurs die in het Motorwaarborgfonds een gewillig slachtoffer zien. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de betrokken regelgeving in enkele naburige lidstaten en wordt nagegaan of de nieuwe Belgische regelgeving de grondwettigheidstoets kan doorstaan.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2008/2009), p. 602-606
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 22.12.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference