Title
Het gewijzigde fraudebestrijdingsregime van de W.A.M.-wet na de Programmawet van 8 juni 2008
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2008/2009) , p. 602-606
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:150781
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Verzekeringsfraude is een fenomeen dat uit zijn aard moeilijk te beschrijven is, maar waarvan vaststaat dat het een zware economische last werpt op het mondiale verzekeringsgebeuren. Ook het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ontsnapt niet aan deze maatschappelijke realiteit. In deze bijdrage wordt geanalyseerd hoe de Belgische overheid, tegen de achtergrond van de Vijfde Motorrichtlijn, de strijd aanbindt met potentiële fraudeurs die in het Motorwaarborgfonds een gewillig slachtoffer zien. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de betrokken regelgeving in enkele naburige lidstaten en wordt nagegaan of de nieuwe Belgische regelgeving de grondwettigheidstoets kan doorstaan.
Handle