Publication
Title
De scheve schaats rond het recht op wonen: bespiegelingen rond wonen na 10 jaar samenwerkingsakkoord rond armoedebeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede, waardigheid, mensrechten: 10 jaar samenwerkingsakkoord
Publication
Brussel : Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding , 2008
Volume/pages
p. 147-153
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 05.01.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference