Publication
Title
Consulteren over ontwerp-regelgeving: alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot actie? Een inventarisatie van de Nederlandse consultatiepraktijk
Author
Language
Dutch
Publication
Den Haag : WODC , 2007
Volume/pages
190 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.01.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference