Publication
Title
Fictionalisme en seculiere moraal: over de moeilijke zoektocht naar een moraal zonder God
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mores: pedagogisch tijdschrift voor morele problemen. - Schilde
Publication
Schilde : 2004
ISSN
0775-891X
Volume/pages
49 :240 (2004) , p. 114-118
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 08.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference