Publication
Title
De sociale dynamiek van huwelijksmigratie bij etnische minderheden in West-Europa
Author
Language
Dutch
Source (book)
Huwelijksmigratie, een zaak voor de overheid?. - Leuven, 2005
Source (series)
Minderheden in de samenleving. - Leuven; 17
Publication
Leuven : Acco , 2005
ISBN
90-334-5834-9
Volume/pages
p. 23-35
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 08.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference