Publication
Title
Vreemdelingen over de (werk)vloer: het debat over arbeidsmigratie en de migratiestop in kaart
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : Academia Press , 2001
ISBN
90-382-0285-7
Volume/pages
262 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 09.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference