Title
Moeten zichtbare erfdienstbaarheden worden overgeschreven in de hypothecaire registers? (noot onder Cass. 13 december 2002)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2002-2003) :20 , p. 1385-1387
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
1. Een wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut en een erfdienstbaarheid uit overeenkomst die hetzelfde voorwerp hebben, kunnen gelijktijdig bestaan. De overeenkomst waarbij een erfdienstbaarheid wordt gevestigd, kan geen afbreuk doen aan wetten die de openbare orde betreffen. Art. 16, vierde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening is niet van openbare orde. 2. Een derde die kennis heeft van het bestaan van een zichtbare erfdienstbaarheid op het ogenblik dat hij zijn recht verkrijgt, kan zich niet beroepen op de niet-overschrijving van de desbetreffende akte in het hypothecaire register.
Handle