Publication
Title
Moeten zichtbare erfdienstbaarheden worden overgeschreven in de hypothecaire registers? (noot onder Cass. 13 december 2002)
Author
Abstract
1. Een wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut en een erfdienstbaarheid uit overeenkomst die hetzelfde voorwerp hebben, kunnen gelijktijdig bestaan. De overeenkomst waarbij een erfdienstbaarheid wordt gevestigd, kan geen afbreuk doen aan wetten die de openbare orde betreffen. Art. 16, vierde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening is niet van openbare orde. 2. Een derde die kennis heeft van het bestaan van een zichtbare erfdienstbaarheid op het ogenblik dat hij zijn recht verkrijgt, kan zich niet beroepen op de niet-overschrijving van de desbetreffende akte in het hypothecaire register.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
20 (2002-2003) , p. 1385-1387
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.01.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference