Publication
Title
De overdracht van de onderneming in het gerechtelijk akkoord: naar een veralgemeende hypothecaire zuivering bij samenloopprocedures? (noot onder Cass. 13 mei 2005)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005-2006), p. 1139-1141
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.01.2009
Last edited 25.04.2017
To cite this reference