Publication
Title
Het "in natura" vereiste bij eigendomsvoorbehoud: de zakenrechtelijke gevolgen van de bewerking, vermenging en wederverkoop (noot onder Brussel 19 november 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Publication
Gent : 2003
ISSN
0772-8050
Volume/pages
(2003), p. 779-787
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.01.2009
Last edited 21.10.2014
To cite this reference