Publication
Title
Het nieuwe elan van de historische naamkunde in het buitenland: besprekingsartikel van D. Geuenich & I. Runde: Name und Gesellschaft im Frühmittelalter: Personennamen als Indikatoren für sprachliche, ethnische, soziale und kulturelle Gruppenzugehörigkeiten
Author
Language
German
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Publication
Leuven : 2005
ISSN
0167-5257
Volume/pages
36(2005/2006), p. 241-248
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.01.2009
Last edited 23.12.2015
To cite this reference