Publication
Title
Doelmatigheid van werkloosheidssystemen in comparatief perspectief: simulaties van het Nederlands werkloosheidssysteem voor België
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Maandschrift economie : tijdschrift voor algemeen- en sociaal-economische vraagstukken. - Tilburg, 1935 - 2003
Publication
Tilburg : Stichting Maandschrift Economie , 1994
ISSN
0013-0486
Volume/pages
58 (aug. 1994) , p. 267-287
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference