Publication
Title
Recht van klagen: een facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mensenrechten : jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten. - Antwerpen, 1993 - 2002
Publication
Antwerpen : Maklu, 2002
ISSN
1372-4665
Volume/pages
2000-2001(2002), p. 95-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 15.01.2009
Last edited 20.01.2011