Publication
Title
Recht van klagen: een facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mensenrechten : jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten. - Antwerpen, 1993 - 2002
Publication
Antwerpen : Maklu , 2002
ISSN
1372-4665
Volume/pages
2000-2001 (2002) , p. 95-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 15.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference