Publication
Title
Hoe beter ik kijk, hoe meer ik zie: reflectieve analyse van leerlingenwerk door leraren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwaliteitszorg in het onderwijs
Publication
2008
Volume/pages
20(2008), p. 41-105
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.01.2009
Last edited 14.06.2017
To cite this reference