Publication
Title
Hoe beter ik kijk, hoe meer ik zie: reflectieve analyse van leerlingenwerk door leraren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwaliteitszorg in het onderwijs / Dingenen, van, Ignace. - Mechelen, 2002 - 2011
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn , 2008
ISSN
1783-0613
Volume/pages
20 (2008) , p. 41-105
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 16.01.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference