Title
De gevolgen binnen de Belgische rechtsorde, op strafrechtelijk gebied, van veroordelende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarbij een schending wordt vastgesteld: preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
report
Publication
S.l. , [*]
Subject
Law
Volume/pages
40 p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)