Publication
Title
De gevolgen binnen de Belgische rechtsorde, op strafrechtelijk gebied, van veroordelende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarbij een schending wordt vastgesteld: preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 1998
Volume/pages
40 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 16.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference