Title
De gevolgen binnen de Belgische rechtsorde, op strafrechtelijk gebied, van veroordelende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarbij een schending wordt vastgesteld: preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland De gevolgen binnen de Belgische rechtsorde, op strafrechtelijk gebied, van veroordelende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarbij een schending wordt vastgesteld: preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
report
Publication
S.l. , [*]
Subject
Law
Volume/pages
40 p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)