Publication
Title
Het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand
Author
Abstract
Op 7 maart 2008 keurde het Vlaamse Parlement een decreet goed waarin de vroegere decreten van 4 juli 1990 inzake bijzondere jeugdbijstand en het decreet van 7 mei 2004 betreffende het Fonds Jongerenwelzijn werden gebundeld. De tekst werd aangevuld met gedetailleerde regels over inzage in het vertrouwelijk dossier jeugdbescherming. De grote lijnen van de vrijwillige en gerechtelijke hulpverlening aan jongeren in een problematische opvoedingssituatie werden behouden. Per artikel zal de Vlaamse Regering de inwerkingtreding bepalen.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2008/2009) , p. 474-490
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 16.01.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference