Title
Het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2008/2009) , p. 474-490
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:151116
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Op 7 maart 2008 keurde het Vlaamse Parlement een decreet goed waarin de vroegere decreten van 4 juli 1990 inzake bijzondere jeugdbijstand en het decreet van 7 mei 2004 betreffende het Fonds Jongerenwelzijn werden gebundeld. De tekst werd aangevuld met gedetailleerde regels over inzage in het vertrouwelijk dossier jeugdbescherming. De grote lijnen van de vrijwillige en gerechtelijke hulpverlening aan jongeren in een problematische opvoedingssituatie werden behouden. Per artikel zal de Vlaamse Regering de inwerkingtreding bepalen.
Handle