Publication
Title
Mannen in de hoofdrol, vrouwen in de coulissen? Een onderzoek naar de genderverhoudingen binnen de bestuursorganen in de Vlaamse culturele sector: eindrapport
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapporten / Steunpunt Gelijkekansenbeleid [Antwerpen] ; 2008:3
Publication
Antwerpen : Steunpunt Gelijkekansenbeleid , 2008
ISBN
978-90-77271-36-0
Volume/pages
85 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 16.01.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference